پردازنده مرکزی اینتل سری Haswell مدل Core i5-4570
1360000 تومان

Intel Haswell Core i5-4570 CPU

پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-3220
370000 تومان

Intel Coffe Lake core i3-3220 CPU

پردازنده مرکزی اینتل سری haswell مدل  Core i7-4770
3500000 تومان

پردازنده مرکزی اینتل سری haswell مدل Core i7-4770

پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-3220
480000 تومان

Intel Coffe Lake core i3-3220 CPU

پردازنده مرکزی اینتل سری haswell مدل  Core i7-4770
3500000 تومان

پردازنده مرکزی اینتل سری haswell مدل Core i7-4770

پردازنده مرکزی اینتل سری Haswell مدل Core i5-4570
1360000 تومان

Intel Haswell Core i5-4570 CPU

پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Core i3-6100
1780000 تومان

پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Core i3-6100

پردازنده مرکزی اینتل سری haswell مدل  Core i7-4770
3500000 تومان

پردازنده مرکزی اینتل سری haswell مدل Core i7-4770

پردازنده مرکزی اینتل سری Haswell مدل Core i5-5790
1360000 تومان

Intel Haswell Core i5-4570 CPU

پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-3220
480000 تومان

Intel Coffe Lake core i3-3220 CPU